Het modaal inkomen is het inkomen dat het meest in Nederland voorkomt:

‘een bepaald, vastgesteld inkomensniveau, dat net onder de maximum premie-            inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet (ZVW) ligt. Deze grens wordt jaarlijks      bepaald aan de hand van de gemiddelde loonstijging in het bedrijfsleven in    Nederland’

 Bron: Centraal Planbureau (CPB)

Het modaal inkomen wordt veel gebruik bij inschattingen over het economisch tij in een komende periode.

Het jaarlijks bruto modaal inkomen in Nederland in 2016 is door het CPB vastgesteld op bruto € 36.500, vakantietoeslag meeberekend. Per maand is dat € 2.816 (bruto, exclusief 8% vakantietoeslag).

Bron: CPB Korte Termijnraming van maart 2016

Bron: Rekenmachine.site

Modaal ten opzichte van gemiddeld inkomen

Waar het modaal inkomen het meest voorkomende inkomen is, wordt met het gemiddeld inkomen het gemiddelde van alle inkomens bedoeld. Dus als 5 werknemers van een bedrijf hun inkomens vergelijken, waar er drie € 2.000 per maand verdienen en twee verdienen er € 3.000 dan is het modaal inkomen € 2.000, maar het gemiddelde inkomen € 2.400.

Let wel: in bovenstaande zijn we er van uitgegaan dat de werknemers het salaris van de werkgever als enige inkomstenbron hebben, want onder inkomen valt alles wat iemand als opbrengst uit arbeid, onderneming of vermogen krijgt of heeft, dus veel meer dan alleen salaris.

Bruto – netto modaal inkomen
Het bruto modaal inkomen bestaat uit het primaire inkomen, eventueel verhoogd met:

  • uitkeringen inkomensverzekering: uitkeringen met betrekking tot de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • uitkeringen sociale voorziening: bijvoorbeeld een Bijstandsuitkering, een huursubsidie, een tegemoetkoming aan studiekosten en ontvangen partneralimentatie

Het bruto modaal inkomen is het modaal inkomen voor belastingen per jaar, inclusief het vakantiegeld. Het netto modaal inkomen is het modaal inkomen na belastingen per maand exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is wettelijk vastgesteld op minimaal 8% van het bruto jaarloon.

 
 

Theme by HermesThemes

Onze partners | enquetes invullen | enquetes invullen voor geld | wft hypothecair krediet | Voordelige lening |Bewindvoerder | Oldtimerverzekering vergelijken | Huurtoeslagberekenen.com | Zorgverzekering | Hoeveelkaniklenen.info | Afterpay Winkels | BKR Toetsing | www.goedkopeminilening.nl | www.belastingteruggave.eu | Telefoonabonnement zonder BKR | Overstappen | Leeneenlening.nl minilening | Informatie over uitvaartverzekeringen

Copyright © 2023 BKR hypotheek & BKR lening.